ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ (Ticket System)

บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จำกัด ขอนำเสนอรูปแบบใหม่ในการให้บริการลูกค้า โดยระบบ “Ticket” ใหม่นี้ ถูกตั้งขึ้นมาเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้บริการของทุกท่าน

โดยท่านสามารถที่จะ เปิด “Ticket” (Open A New Ticket) เพื่อที่จะขอรับบริการสนับสนุนการทางทีมของเรา โดยท่านจะได้หมายเลข “Ticket Number”
ที่จะสามารถทำการตรวจสอบสถานะ(Check Ticket Status) และทำการโต้ตอบกับฝ่ายให้บริการได้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท ที่ท่านสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้ในอนาคต อนึ่งท่านจะต้องกรอกข้อมูล email address ให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเริ่มทำงานของระบบ

ขอบคุณสำหรับการใช้บริการของเรา

สร้าง Ticket ใหม่


กรุณากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อทางเราจะสามารถแก้ไข CASE ของท่านได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านต้องการเพื่มข้อมูลสำหรับ Ticket เดิมกรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สร้าง Ticket ใหม่

ตรวจสอบสถานะของ Ticket


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของ Ticket ของท่านทั้งหมด รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง ได้ที่นี่


ตรวจสอบสถานะของ Ticket

Please Wait!

Please wait... it will take a second!